For å logge inn på mail administrasjon må man bruke et spesielt brukernavn.

I lista under vises en referanseliste mellom e-post adresser og brukernavn.
Finn e-post adressen(e) din i venstre venstre kolonne så står brukernavnet
til høyre.

Passord er det samme som du bruker ved vanlig pålogging.

Det er to knapper på pålggingsiden, pass på at du bruker riktig knapp.
Følg denne linken for å logge inn.

e-post adresse brukernavn
annika@kieding.org akieding@pop.powweb.com
benjamin@kieding.org benjamins@pop.powweb.com
cecilie@kieding.org cecilie@pop.powweb.com
evy@kieding.org evyk@pop.powweb.com
finnørjan@kieding.org eller
finnorjan@kieding.org eller
finn.ørjan@kieding.org eller
finn.orjan@kieding.org eller
finn-ørjan@kieding.org eller
finn-orjan@kieding.org eller
finn@kieding.org finn@pop.powweb.com
glenn@kieding.org gkieding@pop.powweb.com
harmony@kieding.org hkieding@pop.powweb.com
jhrk3@kieding.org eller
jorgen@kieding.org eller
jørgen@kieding.org jhrk3@pop.powweb.com
joakim@kieding.org joakim@pop.powweb.com
jorg@kieding.org jorg@pop.powweb.com
julia@kieding.org juliaf@pop.powweb.com
leila@kieding.org leila@pop.powweb.com
marianne@kieding.org maaren@pop.powweb.com
maiken@kieding.org maiken@pop.powweb.com
marit@kieding.org marit@pop.powweb.com
pernille@kieding.org pernille@pop.powweb.com
renate@kieding.org renatef@pop.powweb.com
thea@kieding.org theapernille@pop.powweb.com
tonny@kieding.org tkieding@pop.powweb.com